Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD V/v sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH
(Cập nhật ngày: 31/5/2018)

Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Cục Quản lý chất lượng ban hành công văn số 769/QLCL-KĐCLGD, sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

Chi tiết xem dưới đây:
Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website