Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD V/v sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH
(Cập nhật ngày: 31/5/2018)

Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Cục Quản lý chất lượng ban hành công văn số 769/QLCL-KĐCLGD, sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

Chi tiết xem tại đường link dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/1MCvD5LN6gpETbw59DSsUgR8WmZPflwsz/view?usp=sharing

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website