Thông báo về việc thực hiện khảo sát ý kiến sinh viên phục vụ công tác tuyển sinh
(Cập nhật ngày: 28/3/2016)
Để thu thập thông tin định hướng cho công tác tuyển sinh năm 2014, ngày 09 tháng 12 năm 2013 Hiệu trưởng đã ký ban hành Thông báo số 1011/TB-ĐHPĐ-ĐBCL về việc thực hiện khảo sát ý kiến sinh viên phục vụ công tác tuyển sinh.
Chi tiết xem
 tại đây.
Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website