Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học
(Cập nhật ngày: 28/3/2016)
Ngày 16 tháng 12 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đã ký ban hành thông tư 32/2015/TT-BGDĐT Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học 
Nội dung chi tiết xem tại đây
Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website