TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20

TuyểnSinh NEW

(Cập nhật ngày: 20/5/2022)

* ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH “HOT” CƠ HỘI VIỆC LÀM CAO: 

                      * Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử.    MS:  7510203.

                                  * Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.  MS: 7510301. 

                                 + Chuyên ngành Tự động hóa                        MS:  7510301.01

                                 + Chuyên ngành Hệ thống điện                      MS:  7510301.02

                                 + Chuyên ngành Điện – Điện tử Ô tô             MS:  7510301.03

* TUYỂN SINH 2022:  Trường Đại học Phương đông năm 2022 tuyển khoảng 2.200 chỉ tiêu, trong đó Khoa Điện – Cơ điện tử đăng tuyển 150 chỉ tiêu cho các chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử, 50 chỉ tiêu cho ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử. Đây là các ngành “HOT”. Đặc biệt hiện nay công nghiệp Cơ – Điện – Điện tử phát triển rất mạnh; các nhà máy, các dây chuyền tự động được xây dựng rất nhiều, nhu cầu kỹ sư kỹ thuật rất lớn, cơ hội việc làm cao ở trong và ngoài nước. Những năm qua, sinh viên được đào tạo tại Khoa sau khi tốt nghiệp đều được các đơn vị tuyển dụng ngay đúng với chuyên môn được đào tạo.
*     Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử;

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử đào tạo Kỹ sư Cơ điện tử, có năng lực tích hợp kiến thức của các chuyên ngành Điện tử, Điện, Công nghệ thông tin, Cơ khí, điều khiển. Kỹ sư Cơ điện tử có khả năng thiết kế, chế tạo các sản phẩm cơ điện tử, vận hành sử dụng các thiết bị và dây chuyền tự động. Đây là ngành cùng với chuyên ngành tự động hóa, có trọng trách nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, công nghiệp hóa và hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân.

            *    Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử :với 3 chuyên ngành:

   

Sinh viên đang thực hành môn Robot và máy tiện CNC

  • Chuyên ngành Tự động hóa: Đào tạo kỹ sư Điện tự động hóa, có khả năng thiết kế, chế tạo vận hành và sử dụng các sản phẩm Điện - Điện tử - Tự động hóa, các hệ thống điều khiển liên quan đến phần tử Vi xử lý và bộ điều khiển khả trình PLC. Đây là chuyên ngành cùng với Cơ điện tử có trọng trách nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân.
  • Chuyên ngành Hệ thống điện: đào tạo kỹ sư Hệ thống điện, có khả năng thiết kế, chế tạo, vận hành máy và nhà máy sản xuất điện năng, trạm phân phối và đường dây tải điện, có khả năng quản lý, điều độ, khai thác cơ sở phân phối và sử dụng điện.
  • Chuyên ngành Điện - Điện tử Ô tô: đào tạo kỹ sư có khả năng thiết kế, chế tạo, vận hành, sửa chữa các bộ phận Điện - Điện tử ô tô như: hệ thống máy phát, hệ thống đánh lửa, hệ thống chiếu sáng và đèn tín hiệu, hệ thống điều hòa, hệ thống tự động điều khiển, hệ thống cảm biến . Chuyên ngành Điện - Điện tử ô tô là chuyên ngành mới đào tạo của Khoa, đón đầu nhu cầu sử dụng số lượng lớn nhân lực trong ngành này trong những năm tới.

Trường Đại học Phương đông thành lập năm 1994, đã trải qua 28 năm đào tạo với trên 36.000 sinh viên đã ra trường. Trong thành tích chung của trường, Khoa Điện – Cơ điện tử đã có 21 năm hoạt động, đào tạo trên 1.600 kỹ sư Cơ điện tử, Tự động hóa, Hệ thống điện. Sinh viên ra trường hầu hết có việc làm ngay; một số trở thành chủ doanh nghiệp (có doanh nghiệp doanh số hàng nghìn tỷ/năm). Một số là cán bộ lãnh đạo, chuyên viên kỹ thuật; một số được đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ trở thành giảng viên của các trường Cao đẳng, Đại học. Với phương trâm đào tạo “vững về lý thuyết, giỏi về thực hành, thông thạo về tin học và ngoại ngữ”, có năng lực tác nghiệp tốt cho các cơ sở sản xuất và kinh doanh.

     

Một số mô hình đồ án và thực hành

Trường Đại học Phương đông  có cơ sở thực hành tốt cho các ngành đào tạo của khoa Điện – Cơ điện tử, bao gồm: Trung tâm đào tạo thực hành nghề Cơ khí - Cơ điện tử; Trung tâm thực hành Kỹ thuật Điện - Điện tử - Tự động hóa; Trung tâm gia công trên máy tự động CNC; Trung tâm Tin học thư viện (điện tử); Phòng thực hành Cơ học biến dạng; Phòng LAB Ngoại ngữ…

Từ khoa Điện - Cơ điện tử ĐHPĐ mỗi năm có hàng trăm ứng viên đi XKLĐ Nhật bản làm kỹ thuật viên,nhiều ứng viên làm trong các xí nghiệp FDI, doanh nghiệp SX trong nước.   

Điểm nổi trội ở Khoa Điện - Cơ điện tử Đại học Phương Đông là đào tạo có chất lượng tốt, năng lực thực hành cao, được xã hội tín nhiệm, ra trường dễ xin việc!         
Tin cũ hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
Cơ sở 1: 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 4 Ngõ Chùa Hưng Ký, phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
 Điện thoại:024-3784-8513 (14/15/16/17/18) | Tuyển sinh: 024.3784.7110 / 09.1551.7110  | Fax: 024-3784-8512 | Email: tuyensinh@phuongdong.edu.vn
Thống kế truy cập
Số người trực tuyến: 135
Số người đã truy cập: 642882