HƯỚNG DẪN TẢI VÀ SỬ DỤNG CƠ BẢN PHẦN MỀM TRANS CHO

Việc làm-Thực tập

(Cập nhật ngày: 17/10/2018)

Biểu số 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo bậc đào tạo đại học và sau đại học


Biểu số 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của trường ĐHDL Phương Đông năm học 2017-2018

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại

 

B, Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm

 

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

 

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn

 

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn tốt nghiệp

 

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức

 

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn

 

Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục

 Biểu số 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

A. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng

 

B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng, hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu

 

C. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm học liệu

 

D. Diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên

 Biểu số 20:
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

A. Công khai thông tin đội ngũ giảng viên cơ hữu

 

B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành

 

C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi

 
Biểu số 21: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
Cơ sở 1: 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 4 Ngõ Chùa Hưng Ký, phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024-3784-8513 (14/15/16/17/18) | Fax: 024-3784-8512 | Email: tspd@dhpd.edu.vn

Thống kế truy cập
Số người trực tuyến: 51
Số người đã truy cập: 21288