Thông báo đường truyền mạng

Việc làm-Thực tập

(Cập nhật ngày: 2/1/2020)

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHDL PHƯƠNG ĐÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /TB-ĐHPĐ-ĐT

                     Nội, ngày     tháng 12  năm 2019

   

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ  NĂM 2020

Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-ĐHPĐ-ĐT ngày 05/04/2018 của Hiệu trưởng trường ĐHDL Phương Đông về việc thay đổi môn thi tuyển, danh mục ngành và môn học/học phần học bổ sung kiến thức cho đối tượng tuyển sinh trình độ thạc sĩ Ngành Quản trị kinh doanh, Ngành Kỹ thuật xây dựng của trường ĐHDL Phương Đông.

Trường Đại học Phương Đông thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2020 như sau:

1. Các ngành tuyển sinh và môn thi

TT

NGÀNH TUYỂN SINH

MÃ SỐ

MÔN THI

Môn cơ bản

Môn cơ sở ngành

Môn điều kiện

1

Quản trị kinh doanh

8340101

Kinh tế học

Quản trị học

Tiếng Anh

2

Kỹ thuật xây dựng

8580201

Cơ lý thuyết

Cơ học đất

Tiếng Anh

(

2. Hình thức và thời gian đào tạo

- Hình thức đào tạo: Chính quy.

- Thời gian đào tạo tập trung: 02 năm.

3. Thời gian, lệ phí

3.1. Thời gian thi tuyển:

*) Đợt I: Dự kiến ngày 28/03/2020; 29/03/2020, Lịch thi dự kiến như sau:

- Sáng   28/03/2020:      Thí sinh nhận thẻ dự thi, nghe phổ biến qui chế tuyển sinh

- Chiều 28/03/2020:      Thi môn cơ bản  

- Sáng   29/03/2020:      Thi môn cơ sở ngành  

- Chiều  29/03/2020:     Thi môn Tiếng Anh

*) Đợt II: Dự kiến ngày 24/10/2020; 25/10/2020, Lịch thi dự kiến như sau:

- Sáng   24/10/2020:      Thí sinh nhận thẻ dự thi, nghe phổ biến qui chế tuyển sinh

- Chiều 24/10/2020:      Thi môn cơ bản  

- Sáng   25/10/2020:      Thi môn cơ sở ngành  

- Chiều  25/10/2020:     Thi môn Tiếng Anh

3.2 Lệ phí tuyển sinh

- Phí hồ sơ:                                     10.000 đồng/bộ.

- Lệ phí đăng ký dự thi:                 50.000 đồng/thí sinh.

- Lệ phí thi:                                     100.000 đồng/môn thi.

3.3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ 

- Thời gian phát hành hồ sơ:         Từ ngày 02/01/2020

- Thời gian nhận hồ sơ:                 Từ ngày 10/01/2020

- Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Phương Đông (phòng 116 hoặc phòng 204) Số 171 - Trung Kính -Yên Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 024.37847110; 024.37848515 (số máy lẻ 116 hoặc số máy lẻ 303);

Điện thoại di động: Mr Sản 0913531904

4. Điều kiện dự thi

4.1.  Điều kiện văn bằng

4.1.1. Ngành Quản trị kinh doanh:

TT

Ngành bằng tốt nghiệp đại học

Môn học BSKT

Ghi chú

1

Nhóm 1: Ngành đúng/ Ngành phù hợp

1.1

Ngành đúng

- Quản trị kinh doanh

Không

1.2

Ngành phù hợp

- Marketing,

- Bất động sản,

- Kinh doanh quốc tế,

- Kinh doanh thương mại,

- Thương mại điện tử,

- Kinh doanh và thời trang dệt may

Không

2

Nhóm 2: Ngành gần

- Tài chính - Ngân hàng,

- Bảo hiểm,

- Kế toán,

- Kiểm toán,

- Khoa học quản lý,

- Quản lý công,

- Quản trị nhân lực,

- Hệ thống thông tin quản lý, 

- Quản trị văn phòng,

- Quan hệ lao động,

- Quản lý dự án,

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành,

- Quản trị khách sạn,  

- Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

1. Quản trị học (3TC)

2. Quản trị sản xuất và tác nghiệp (3TC)

3. Quản trị chiến lược (3TC)

3

Nhóm 3: Ngành khác

Các ngành khác không thuộc nhóm 1 và nhóm 2 ở trên.

1. Quản trị học (3TC)

2. Quản trị sản xuất và tác nghiệp (3TC)

3. Quản trị chiến lược (3TC)

4. Nguyên lý kế toán (3TC)

5. Kinh tế vi mô (3TC)

6. Kinh tế vĩ mô (3TC)

7. Marketing căn bản (3TC)

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh

4.1.2. Ngành Kỹ thuật xây dựng

TT

Ngành

Môn học BSKT

Ghi chú

1

Nhóm 1: Ngành đúng/ Ngành phù hợp

1.1

Ngành đúng

- Kỹ thuật Xây dựng

Không

1.2

Ngành phù hợp

- Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ

- Kỹ thuật xây dựng công trình biển

- Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

- Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

- Địa kỹ thuật xây dựng

- Kỹ thuật tài nguyên nước

- Kỹ thuật cấp thoát nước

2

Nhóm 2: Ngành gần

- Công nghệ kỹ thuật kiến trúc

- Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

- Công nghệ kỹ thuật xây dựng

 - Công nghệ kỹ thuật giao thông

- Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

- Kỹ thuật địa chất

- Kỹ thuật địa vật lý

- Kỹ thuật trắc địa-bản đồ

- Kỹ thuật mỏ

- Kỹ thuật thăm dò và khảo sát

- Kỹ thuật dầu khí

- Kỹ thuật tuyển khoáng

- Kinh tế xây dựng

- Quản lý xây dựng

- Kiến trúc

- Kiến trúc cảnh quan

- Kiến trúc nội thất

- Kiến trúc đô thị

- Quy hoạch vùng và đô thị

- Quản lý đô thị và công trình

- Thiết kế nội thất

- Bảo tồn di sản kiến trúc- đô thị

- Đô thị học

1. Chuyên đề kết cấu (3TC)

2. Chuyên đề thi công (3TC)

3. Tiêu chuẩn ngành (1TC)

3

Nhóm 3: Ngành khác

- Khoa học đất

- Lâm nghiệp đô thị

1. Chuyên đề kết cấu (3TC)

2. Chuyên đề thi công (3TC)

3. Tiêu chuẩn ngành (1TC)

4. Vật liệu xây dựng (2TC)

5. Cơ học công trình (3TC)

6. Cơ học đất (3TC)

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực Xây dựng.

4.2.  Điều kiện kinh nghiệm công tác

Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp hoặc ngành gần với ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.

Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học thuộc nhóm ngành khác với ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ được dự thi khi có giấy xác nhận có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực ngành dự thi.

4.3. Có lý lịch bản thân rõ ràng (không trong thời gian thi hành kỷ luật từ cảnh cáo trở lên). 

4.4. Có đủ sức khoẻ để học tập

4.5. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo qui định của Nhà trường

4.6. Các trường hợp sau được miễn thi môn tiếng Anh:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài mà ngôn ngữ học tập là tiếng Anh, được công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiến tiến theo đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh;

d) Có chứng chỉ trình độ Tiếng Anh bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong thời hạn 02 năm tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ tuyển. Bảng tham chiếu qui đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam áp dụng trong đào tạo trình độ thạc sĩ:

Cấp độ (CEFR)

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge Exam

BEC

BULATS

Khung Châu Âu

3/6 (Khung VN)

4.5

450   PBT 133   CBT   45   iBT

450

Preliminary PET

Business Preliminary

40

B1

5. Đối tượng và chính sách ưu tiên

5.1. Đối tượng ưu tiên: Theo quy  định của Quy chế tuyển sinh Sau đại học

5.2. Chính sách ưu tiên

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo quy định và cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn cơ sở ngành.

6. Hồ sơ tuyển sinh

- Phiếu đăng ký dự thi.

- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm (công chứng), bản chính để đối chiếu (Với các thí sinh đã học liên thông thì phải có bằng và bảng điểm các bậc học trước đại học; nếu đăng ký dự thi theo văn bằng 2 thì phải có bằng và bảng điểm văn bằng 1, nếu bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì phải có văn bản xác nhận văn bằng đại học của Cục khảo thí và  kiểm định chất lượng giáo dục).

- Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học BSKT (diện phải học BSKT).

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyển địa phương.

- Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của bệnh viện đa khoa.

- 04 ảnh cỡ 3x4 cm.

- 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ, điện thoại liên hệ.

7. Thời gian học bổ sung kiến thức và ôn tập

7.1. Học bổ sung kiến thức

- Thí sinh phải hoàn thiện chương trình bổ sung kiến thức trước khi dự thi theo quy định của Nhà trường. Thí sinh nhận phiếu đăng ký học, lịch học và lịch thi cụ thể từng môn bổ sung kiến thức tại Phòng Đào tạo của Trường.

- Kế hoạch học bổ sung kiến thức: Dự kiến từ  04/01/2020. Học vào ngày thứ 7, Chủ nhật và các buổi tối trong tuần.

7.2. Ôn tập:

- Thời gian học: ngày thứ 7, Chủ nhật và các buổi tối trong tuần.

*) Đợt I:         - Thời gian ôn tập:     Dự kiến từ ngày 15/02/2020

*) Đợt II:       - Thời gian ôn tập:     Dự kiến từ ngày 06/09/2020

8. Địa điểm thi tuyển:

Trường Đại học Phương Đông, Số 171 - Trung Kính -Yên Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội.

Lưu ý:

- Trước ngày thi 3 tuần, Nhà trường gửi giấy báo dự thi cho các thí sinh và niêm yết danh sách thí sinh dự thi tại trường Đại học Phương Đông, công khai đăng tải trên website: www.phuongdong.edu.vn

- Nếu có sai sót về: Họ tên; ngày tháng năm sinh; đối tượng ưu tiên; chuyên ngành đăng ký dự thi... Thí sinh cần thông báo với phòng Đào tạo để kịp thời sửa chữa những sai sót trước khi thi.        

- Trường hợp do địa chỉ không rõ ràng, thí sinh không nhận được giấy báo dự thi, thí sinh có thể xem danh sách dự thi, phòng thi, số báo danh và lịch thi tuyển sinh tại trường Đại học Phương Đông hoặc trên Website của Trường. Khi đi thi thí sinh phải mang theo chứng minh thư nhân dân.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thi, Nhà trường thông báo kết quả thi các môn trên Website: www.phuongdong.edu.vn và niêm yết kết quả thi tại trường Đại học Phương Đông.

- Khóa học được khai giảng:

+ Đợt I: Dự kiến vào tháng  04/2020

+ Đợt II: Dự kiến vào tháng 11/2020

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Phương Đông (Phòng 116, Phòng 204)

S 171 - Trung Kính - Yên Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội.

- Điện thoại: 024.37847110, 024.37848515 (số máy lẻ 116, hoặc số máy lẻ 303);

- Điện thoại di động: Mr Sản 0913531904.

 

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

- HĐQT (để báo cáo);

- Các thành viên HĐTS;

- Các đơn vị trong Trường;

- Các thí sinh;

- Lưu VP, ĐT

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Vũ PhánTRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
Cơ sở 1: 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 4 Ngõ Chùa Hưng Ký, phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024-3784-8513 (14/15/16/17/18) | Fax: 024-3784-8512 | Email: tspd@dhpd.edu.vn

Thống kế truy cập
Số người trực tuyến: 102
Số người đã truy cập: 41251