phuong dong 2020

Việc làm-Thực tập

(Cập nhật ngày: 16/7/2019)

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY 2019 (BỔ SUNG)

 

Căn cứ Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 về sửa đổi bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017; đã được sửa đổi bổ sung ở Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng chính phủ quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học;

Căn cứ Công văn số 433 ngày 08/7/2019 về việc điều chỉnh Đề án tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2019 của trường Đại học Phương Đông;

Trường Đại học Phương Đông thông báo tuyển sinh bổ sung một số ngành đào tạo theo hình thức liên thông chính quy từ Cao đẳng lên Đại học năm 2019. Cụ thể như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH, HÌNH THỨC VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:

1. Đối tượng tuyển sinh:

Những thí sinh có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành với ngành đăng ký học liên thông.

Nếu thí sinh có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng của các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.  

2. Hình thức tuyển sinh: 2 hình thức:

a. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019:

    Xét tuyển theo Tổ hợp môn thi của ngành thí sinh đăng ký học liên thông

b. Xét tuyển dựa trên kết quả học tập hệ cao đẳng:

   Kết quả học tập hệ cao đẳng có điểm trung bình chung đạt từ 5.0 (thang điểm 10 đối với phương thức đào tạo niên chế) hoặc 2.0 (thang điểm 4 đối với phương thức đào tạo tín chỉ)  điểm trở lên. 

3. Chỉ tiêu: 50 (lấy trong 230 chỉ tiêu tại Thông báo số 221/TB-ĐHPĐ-ĐT ngày 28/3/2019 của trường Đại học Phương Đông)

II. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO - TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN:

 

STT

 

NGÀNH ĐÀO TẠO

MÃ NGÀNH

 

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN  (dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia)

1

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ;

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;

Toán, Ngữ văn, Vật lí

2

Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

7510203

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ;

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;

Toán, Ngữ văn, Vật lí

III. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN:

1. Đối với thí sinh tham gia xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2019: Theo Đề án tuyển sinh năm 2019 của trường ĐHDL Phương Đông

2. Đối với thí sinh tham gia xét tuyển dựa trên kết quả học tập hệ cao đẳng: 

- Có bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành với ngành đăng ký xét tuyển.

- Có điểm trung bình toàn khóa hệ cao đẳng đạt từ 5.0 (thang điểm 10) hoặc 2.0 (thang điểm 4) điểm trở lên.

- Đủ hồ sơ xét tuyển theo quy định.

 

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:

1. Hồ sơ xét tuyển:

1.1. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia:

Hồ sơ đăng ký của thí sinh dự tuyển theo biểu mẫu và quy định các đợt xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.2. Xét tuyển theo kết quả học tập hệ cao đẳng:

       Hồ sơ xét tuyển gồm:

     + Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của trường Đại học Phương Đông).

              + Bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng (sao chứng thực).

              + Bảng điểm tốt nghiệp hệ cao đẳng (sao chứng thực).

 

2. Lệ phí xét tuyển: 60.000 đồng / 1 hồ sơ

3. Cách thức nộp hồ sơ:

Gửi chuyển phát nhanh qua đường Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường Đại học Phương Đông, số 171 Trung Kính, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Thời gian nhận hồ sơ áp dụng theo Thông báo tuyển sinh số 221/TB-ĐT-ĐHPĐ ngày 28/3/2019 của trường Đại học Phương Đông.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

- Phòng Đào tạo, Trường Đại học Phương Đông, số 171 Trung Kính, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội;

- Điện thoại: 024.37847110; 024.37848515 (máy lẻ 116 hoặc 303).

- Tư vấn trực tiếp:

ü  Facebook: https://www.facebook.com/phuongdonguniversity

ü  Website: www.phuongdong.edu.vn

 

 

 

Nơi nhận:

- HĐQT (để báo cáo);

- Các thành viên HĐTS;

- Các đơn vị trong Trường;

- Các thí sinh;

- Lưu VP, ĐT

 

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

PHÓ CHỦ TỊCH - PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

PGS. TS Vũ PhánTRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
Cơ sở 1: 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 4 Ngõ Chùa Hưng Ký, phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024-3784-8513 (14/15/16/17/18) | Fax: 024-3784-8512 | Email: tspd@dhpd.edu.vn

Thống kế truy cập
Số người trực tuyến: 46
Số người đã truy cập: 1218653