Đăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnbanner trênbanner trênbanner trênbanner trênbanner trênbanner trênbanner trênbanner trênbanner trênbanner trênbanner trênbanner trênbanner trênbanner trên

Thông tin hoạt động

(Cập nhật ngày: 28/3/2016)

THÔNG BÁO


 Thực hiện Thông báo số 508/TB-ĐHPĐ-ĐT, ngày 15 tháng 9 năm 2011 của Hiệu trưởng về việc kiểm tra lịch trình giảng dạy tại các Khoa/ trung tâm. Phòng ĐBCL đề nghị các Khoa / TT:

1.     Nộp báo cáo về phòng ĐBCL trước ngày 30/9/2011 theo mẫu sau:  

STT

Tên môn học

Số tín chỉ

Tình trạng Lịch trình giảng dạy

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành nhưng chưa đúng qui chuẩn

Chưa hoàn thành

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

2.      Phòng Đảm bảo chất lượng sẽ trực tiếp kiểm tra Lịch trình giảng dạy

 của các Khoa / TT theo lịch như sau:

Thời gian

Các Khoa/ TT

Thứ 4 (05/10/2011)

Kiến trúc Công trình, Điện-Cơ điện tử, Công nghệ thông tin

Thứ 6 (07/10/2011)

Kinh tế -QTKD, Ngoại ngữ, Công nghệ SH&MT, TT Cao đẳng

Thành phần kiểm tra gồm:

-         Phòng ĐBCL

-         Phòng Đào tạo

-         Thanh tra

-         Lãnh đạo Khoa/TT

Rất mong nhận được sự phối kết hợp của các đơn vị.

                                                                                        

Nơi nhận:                                                                                             T/L HIỆU TRƯỞNG

- Các Khoa/TT                                                                    T. PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Phòng Đào tạo (phối hợp thực hiện)

- Thanh tra (phối hợp thực hiện)TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
Cơ sở 1: 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 4 Ngõ Chùa Hưng Ký, phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024-3784-8513 (14/15/16/17/18) | Fax: 024-3784-8512 | Email: tspd@dhpd.edu.vn

Thống kế truy cập
Số người trực tuyến: 38
Số người đã truy cập: 442082