Thông báo đường truyền mạng

Bản tin nhà trường

(Cập nhật ngày: 16/2/2016)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2016


THÔNG BÁO

Về việc hoãn tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân Bính Thân

  Nhà trường hoãn buổi gặp mặt đầu xuân dự kiến tổ chức vào ngày 19 tháng 02 năm 2016.

  Ngày 22 tháng 02 năm 2016 các đơn vị tổ chức gặp mặt đầu xuân tại đơn vị. Lãnh đạo trường sẽ đến chúc tết từng đơn vị theo lịch cụ thể như sau:

Khu Trung Kính: từ 8h30 đến 9h00.

Khu Hưng Ký: từ 9h30 đến 10h00.

 Giao cho phòng Tổng hợp chuẩn bị tiền mừng tuổi và bố trí người đi cùng.

 Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phổ biến nội dung thông báo đến cán bộ, giảng viên, nhân viên của đơn vị mình và thực hiện theo thông báo này./.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

-Thủ trưởng các đơn vị trong trường;

-Lưu VP. Đã ký


PGS.TS Bùi Thiện DụTin cũ hơn

banner dưới
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
Cơ sở 1: 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 4 Ngõ Chùa Hưng Ký, phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024-3784-8513 (14/15/16/17/18) | Fax: 024-3784-8512 | Email: tspd@dhpd.edu.vn

Thống kế truy cập
Số người trực tuyến: 141
Số người đã truy cập: 41364