TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20

Gương mặt ICT_PDU

(Cập nhật ngày: 16/9/2021)

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Khoa CNTT&TT là xây dựng kênh kết nối sinh viên với các doanh nghiệp nhằm tạo môi trường học tập gắn liền với thực tiễn và phát triển kỹ năng mềm dành cho các bạn sinh viên đang ngồi trên ghế nhà  trường.

Trong số các doanh nghiệp gắn kết với khoa đó là các doanh nghiệp của các cựu sinh viên Khoa CNTT&TT.

Với nền tảng và định hướng đúng đắn cựu sinh viên đã dần khẳng định mình và có vị trí nhất định trong xã hội. Mặc dù chuyên môn được đào tạo là các ngành của khoa CNTT&TT nhưng các bạn đã rất thành công và có dấu ấn riêng của mình trong lĩnh vực quản lý.

Khoa CNTT&TT với truyền thống đào tạo, sau 27 năm rất nhiều thế hệ sinh viên ra trường, đạt được những thành công và có bước đi đúng đắn trong ngành nghề. Chính các bạn là khẳng định vị thế và chất lượng đào tạo của Khoa và Nhà trường.

Dưới đây là danh sách một số doanh nghiệp của các cựu sinh viên hoạt động trong các lĩnh vực CNTT, Thương mại điện tử, Truyền thông. Các anh chị luôn sẵn sàng chào đón các thế hệ sinh viên học tập tại khoa để giúp các em sinh viên có bước chân đầu tiên với doanh nghiệp.

Anh Huỳnh Tư Định - cựu sv Khoá 1 - CEO Công Ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm Huỳnh PhátChị Đỗ Thị Thuý - cựu sv khoá 9 - CEO Công ty TNHH Công nghệ KNC Việt Nam

  

Anh Nguyễn Quý Sơn - cựu sv khoá 6 - CEO Công ty cổ phần và phát triển giải pháp và CNTT Việt Nam Anh Trần Tuấn Anh - cựu sv khoá 9 - CEO Công ty TNHH giải pháp EnterpriseNao.
Anh Nguyễn Kim Ngọc - cựu sv khoá 13 - CEO Công ty cổ phần Auto 568

Anh Hoàng Việt Phương - cựu sv khoá 9 - CEO Công ty cổ phần giao nhận vận tải quốc tế Lacco
Anh Nguyễn Hữu Ninh - cựu sv khoá 6 - CEO Công ty TNHH công nghệ và dịch vụ điện tử thương mại Việt Nam.


 Anh Ngô Viết Khiêm - cựu sv khoá 12 - CEO Công ty EXSOT Co., Ltd
Anh Nguyễn Ngọc Minh - cựu sv khoá 13 - CEO Công ty cổ phần truyền thông SI
Anh Lê Quang Hưng - cựu sv khoá 9 - CEO Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Le - Tech.Anh Nguyễn Văn Đạt - cựu sv khoá 8 - CEO Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ CTG Việt Nam.
Anh Kiều Quang Toàn - cựu sv khoá 16 - CEO Công ty TNHH Osaka Gold.
Anh Lê Khắc Dũng - cựu sv khoá 13 - CEO Công ty cổ phần phát triển thương mại và dịch vụ du lịch An Khang.
Anh Đỗ Duy Hưng - cựu sv khoá 13 - CEO Công ty cổ phần công nghệ HiNet Việt Nam.


Anh Nguyễn Đức Long - cựu sv khoá 3 - CEO Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đông Hưng.Anh Nguyễn Thanh Bình - cựu sv khoá 12 - CEO Công ty cổ phần công nghệ LadIPage Việt NamAnh Nguyễn Văn Hiệp - cựu sv khoá 3 - CEO Công ty cổ phần truyền thông Sáng Tạo Việt Nam
Anh Đỗ Quang Trường - cựu sv khoá 10 - CEO Công ty TNHH xây lắp và công nghệ Tâm An.
Anh Lê Đình Minh - cựu sv khoá 10 - CEO Công ty TNHH MV Cao Minh Phát. Anh Lê Công Tuấn Anh - cựu sv khoá 16 - CEO Công ty xây dựng và thương mại Triệu Tân Thanh.


Anh Hoàng Viết Tân - cựu sv khoá 8 - CEO Công ty 3TS (lĩnh vực: máy tính, trang thiết bị điện tử).Anh Nguyễn Trung Thành - cựu sv khoá 17 - CEO Công ty cổ phần phát triển quốc tế HR.
Chúc các bạn cựu sinh viên và doanh nghiệp của mình có thật nhiều thành công hơn nữa, thành công của các bạn là niềm tự hào của khoa và nhà trường!


TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
Cơ sở 1: 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 4 Ngõ Chùa Hưng Ký, phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
 Điện thoại:024-3784-8513 (14/15/16/17/18) | Tuyển sinh: 024.3784.7110 / 09.1551.7110  | Fax: 024-3784-8512 | Email: tuyensinh@phuongdong.edu.vn
Thống kế truy cập
Số người trực tuyến: 219
Số người đã truy cập: 643327