Đăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyển

Giới thiệu chung

(Cập nhật ngày: 7/11/2014)

 


CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng, đề xuất phương án và tổ chức thực hiện nhiệm vụ về kiểm định chất lượng trường ĐHDL Phương Đông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Nhiệm vụ

2.1 Đề xuất phê duyệt cơ cấu tổ chức cho việc thành lập Hội đồng kiểm định chất lượng trường ĐHDL Phương Đông;

2.2. Đề xuất phê duyệt lộ trình và kinh phí thực hiện công tác kiểm định chất lượng của Nhà trường;

2.3. Tổ chức phổ biến chủ trương, tập huấn nội dung và yêu cầu các đơn vị, cá nhân phối hợp thực hiện quy trình kiểm định chất lượng theo quy định chung;

2.4. Xây dựng kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường Đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

2.5. Tổ chức triển khai thực hiện và theo dõi, kiểm tra các hoạt động tự đánh giá theo kế hoạch đã được Nhà trường phê chuẩn;

2.6. Chủ trì việc viết báo cáo tự đánh giá, công bố trong nội bộ trường và gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2.7. Tổ chức và duy trì cơ sở dữ liệu, chuẩn bị điều kiện cho việc đánh giá ngoài đối với Nhà trường;

2.8. Chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các chủ trương, chính sách, các mục tiêu và giải pháp, các điều kiện nguồn lực nhằm duy trì đảm bảo chất lượng và từng bước nâng cao chất lượng của Nhà trường; triển khai thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản sau khi ban hành.Tin cũ hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
Cơ sở 1: 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 4 Ngõ Chùa Hưng Ký, phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024-3784-8513 (14/15/16/17/18) | Fax: 024-3784-8512 | Email: tspd@dhpd.edu.vn

Thống kế truy cập
Số người trực tuyến: 65
Số người đã truy cập: 978340