TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20

Thông tin tuyển sinh

(Cập nhật ngày: 30/6/2022)

Kinh doanh số là ngành học gì?

Ngành Kinh doanh số (Digital Business) là ngành học phát triển theo hướng liên ngành, tích hợp giữa khối kiến thức trong chương trình học của khối ngành thương mại điện tử, công nghệ thông tin và quản trị kinh doanh.


Video giới thiệu chuyên ngành Kinh doanh số ĐH Phương Đông

Ngành học này có tiềm năng phát triển mạnh và gắn bó với nền Kinh tế, khi mà các doanh nghiệp đang dần theo đuổi xu hướng chuyển đổi số. 


Kinh doanh số - ngành học của những nhà Quản trị toàn diện tương lai
Kinh doanh số là xu hướng toàn cầu hoá, đây là một trong những lĩnh vực then chốt để các doanh nghiệp phát triển. Ngành KDS tạo ra các nhà quản trị có năng lực toàn diện về kinh doanh và phân tích dữ liệu, ứng dụng công nghệ vào môi trường kinh doanh truyền thống. Nhu cầu nhân lực ở lĩnh vực này ngày càng thu hút giới trẻ theo học, cùng cơ hội việc làm mở rộng trong tương lai.
Học Kinh doanh số tại Đại học Phương Đông có gì khác biệt:
Chương trình đào tạo
: sinh viên được trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng và kiến thức nền tảng về Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử. Có khả năng tham gia hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch, phân tích kinh doanh và tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ thông tin. Xây dựng chiến lược và thúc đẩy sự chuyển đổi số và kinh doanh số tại các tổ chức kinh doanh. kỹ năng chuyên sâu về Quản trị dự án số trong kinh doanh, quản trị doanh nghiệp để áp dụng vào công việc thực tế.
Cơ hội tham gia hội thảo, tham quan, trải nghiệm: tại các doanh nghiệp, các sàn thương mại điện tử, các doanh nghiệp logistics, e-logistics,  công ty thương mại,…ứng dụng công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Thực tập và giới thiệu việc làm: Sinh viên được giới thiệu và có cơ hội thực tập, làm việc tại các đơn vị đã ký kết hợp tác với Nhà trường. Hiện nay nhà trường đã ký kết hợp tác trong đào tạo, thực tập, tuyển dụng với hơn 50 doanh nghiệp. Tiêu biểu như các công ty:  Công ty TNHH VKX - Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam; Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt nam; Công ty cổ phần công nghệ LadiPage Việt Nam; Công ty cổ phần VTI; Công ty cổ phần đầu tư và hỗ trợ phát triển công nghệ IVT
Phương tiện học tập hiện đại: Sinh viên được học tập với cơ sở vật chất phục giảng giảng hiện đại và đầy đủ như hệ thống phòng máy thực hành, hệ thống mạng wifi toàn trường, hệ thống giáo trình và tài nguyên số, đặc biệt là tài liệu tham khảo nước ngoài phong phú được cập nhật thường xuyên.
Cơ hội nhận học bổng: Sinh viên có cơ hội được nhiều học bổng có giá trị của Nhà Trường và các đối tác doanh nghiệp liên kết hợp tác với nhà trường.
Học Kinh doanh số sẽ làm việc ở những vị trí nào?
- Giám đốc kinh doanh và thương mại điện tử;
- Giám đốc bán hàng trực tuyến;
- Chuyên viên chuyển đổi số;
- Chuyên viên tại phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, phòng marketing;
- Chuyên viên phân tích dữ liệu kinh doanh;
- Chuyên viên thương mại điện tử;
- Chuyên viên quản lý dự án;
- Chuyên viên quản trị hệ thống thông tin của doanh nghiệp;
- Tự khởi nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh, logistics, nhân sự, thương mại, tài chính…
- Giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, giáo dục đại học hoặc trung cấp chuyên nghiệp có liên quan đến ngành Thương mại điện tử, Kinh doanh số.

Kinh doanh số - ngành học có cơ hội việc làm rộng mở
Mức lương có thể đạt được:
Mức lương ngành Kinh doanh số tương đối cao trong mặt bằng chung về lương hiện nay. Tùy vào năng lực, vị trí và kinh nghiệm làm việc sẽ có mức lương dao động từ 15 – 100 triệu đồng/ tháng. Đối với sinh viên mới ra trường, bạn có thể bắt đầu công việc trong ngành này với mức lương khoảng từ 10 – 15 triệu đồng/tháng.
Đội ngũ giảng viên của Trường:

Đội ngũ giảng viên giảng dạy chuyên ngành Kinh doanh số có 52 giảng viên cơ hữu (2 PGS.TS; 9 Tiến sĩ; 41 Thạc sĩ ) và 10 giảng viên thỉnh giảng (5 Tiến sĩ; 05 Thạc sĩ) đảm nhiệm hầu hết các môn học trong chương trình đào tạo. Đây là các giảng viên, các nhà khoa học, các giảng viên ưu tú có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu.

Bằng cấp:

Sinh viên được nhận bằng cử nhân Thương mại điện tử chuyên ngành Kinh doanh số do Trường Đại học Phương Đông cấp theo phôi bằng của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Cách thức đăng ký:

Tại ĐH Phương Đông, Chuyên ngành Kinh doanh số thuộc ngành Thương mại điện tử. Vì vậy có một số lưu ý cho thí sinh khi đăng ký xét tuyển chuyên ngành Kinh doanh số như sau:

Tên ngành: Thương mại điện tử (chuyên ngành Kinh doanh số)

Mã ngành: 7340122.02

Phương thức xét tuyển: Xét tuyển học bạ và xét điểm thi THPT

Điểm xét tuyển theo điểm tốt nghiệp THPT có 04 tổ hợp: 

A00 (Toán, Lý, Hóa)

A01 (Toán, Lý, Anh)

D01 (Toán - Văn - Anh)

C01 (Toán - Văn - Lý)

- Phương thức xét học bạ 1: Sử dụng kết quả 03 môn từ điểm trung bình học tập ba học kỳ (hai học kỳ lớp 11, học kì 1 lớp 12). Điểm trung bình 3 học kỳ của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 19,5 điểm trở lên.

- Phương thức xét học bạ 2: Sử dụng kết quả học tập trung bình năm lớp 12. Điểm trung bình học tập năm lớp 12 đạt 6,5 trở lên.

Cách thức nộp hồ sơ vào chuyên ngành Kinh doanh số:

Nộp trực tiếp tại trường (cơ sở Trung Kính). Hồ sơ bao gồm:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường Đại học Phương Đông (https://bit.ly/xet-tuyen2022)
+ Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.

+ Bản sao công chứng học bạ THPT 

Gửi chuyển phát nhanh về địa chỉ: Phòng Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Phương Đông, số 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Đăng ký trực tuyến trên website của trường: http://xettuyen.phuongdong.edu.vn

Thông tin liên hệ:  

- Điện thoại:  0936738889 (Cô Vân)

- Fanpage: http://facebook.com/cntt.phuongdong

- Email: cntt_tt@dhpd.edu.vn

Ngành kinh doanh số là ngành học mới đầy tiềm năng, với các môn học được sắp xếp phù hợp và thời lượng phân bố hợp lý sẽ rất phù hợp với các bạn trẻ năng động có mong muốn phát triển bản thân.
Chúc các bạn có một lựa chọn đúng đắn và thành công trong sự nghiệp của mình trong tương lai. 


Xem thêm
>> 
Giới thiệu chương trình đào tạo kinh doanh số
>> Chuyên ngành kinh doanh số học những gì?
>> Chuyên ngành kinh doanh số lấy bao nhiêu điểm?
>> Có nên học kinh doanh số không?
>> Học kinh doanh số có dễ xin việc không?
>>
 Học kinh doanh số học trong bao lâu?
>> Học kinh doanh số thực hành, thực tập ở đâu?
>> 
Trường nào tuyển sinh ngành kinh doanh sốTRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
Cơ sở 1: 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 4 Ngõ Chùa Hưng Ký, phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
 Điện thoại:024-3784-8513 (14/15/16/17/18) | Tuyển sinh: 024.3784.7110 / 09.1551.7110  | Fax: 024-3784-8512 | Email: tuyensinh@phuongdong.edu.vn
Thống kế truy cập
Số người trực tuyến: 86
Số người đã truy cập: 642799